Việc làm Sóc Trăng

1 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
2 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
3 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
4 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
5 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
6 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
7 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
8 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
9 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
10 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
11 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
12 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
13 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
14 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
15 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
16 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
17 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
18 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
19 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
20 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
21 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
22 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
23 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
24 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
25 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
26 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
27 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
28 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
29 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
30 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
31 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
32 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
33 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
34 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
35 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
36 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
37 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
38 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
39 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
40 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
41 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
42 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
43 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
44 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
45 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
46 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
47 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
48 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 26-09-2014
49 Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành 26-09-2014
50 Quản Lý/Giám Sát 26-09-2014
51 Nhân Viên Sửa Chữa Điện Thoại Di Động 26-09-2014
52 Nhân Viên Cài Đặt Ứng Dụng 26-09-2014
53 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 25-09-2014
54 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 24-09-2014
55 Fpt Telecom Tuyển Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tại Vĩnh Châu Sóc Trăng 24-09-2014
56 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 22-09-2014
57 Nhân Viên Ngành Hàng Siêu Thị Maximark Hcm 22-09-2014
58 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 20-09-2014
59 Nhân Viên Thu Hồi Nợ (Tphcm, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đồng Nai) 20-09-2014
60 Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Đtdđ/Laptop Long An, Sóc Trăng, Kiên Giang 20-09-2014
61 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 15-09-2014
62 Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh - Lương 4.200.000Đ/Tháng 15-09-2014
63 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 14-09-2014
64 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 13-09-2014
65 Nhân Viên Thu Hồi Nợ (Sóc Trăng, Tiền Giang, Đồng Nai) 13-09-2014
66 Nhân Viên Điều Tra - Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cà Mau 13-09-2014
67 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 06-09-2014
68 Nhân Viên Thu Hồi Nợ (Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tiền Giang, Đồng Nai) 06-09-2014
69 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 05-09-2014
70 Tuyển Nhân Viên Giao Hàng Khu Vực An Giang - Vĩnh Long - Sóc Trăng - Lương Cao 05-09-2014
71 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 04-09-2014
72 Nhân Viên Bán Hàng Tại Sóc Trăng 04-09-2014
73 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 02-09-2014
74 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 01-09-2014
75 Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển 5 Nhân Viên Cài Đặt Ứng Dụng Tại Trà Vinh 01-09-2014
76 Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển Gấp Quản Lý/Giám Sát Tại Trà Vinh 01-09-2014
77 Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển 2 Nhân Viên Sửa Chữa Đtdđ Tại Trà Vinh 01-09-2014
78 Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển 2 Nhân Viên Tiếp Nhận Bảo Hành Tại Trà Vinh 01-09-2014
79 Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển 5 Kế Toán Bán Hàng Tại Trà Vinh 01-09-2014
80 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 30-08-2014
81 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 20-08-2014
82 Tuyển Nhân Viên Kế Toán/Thủ Kho 20-08-2014
83 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 18-08-2014
84 Lái Xe Cơ Giới 18-08-2014
85 Cán Bộ Kỹ Thuật Thi Công 18-08-2014
86 Giám Sát Thi Công (Đi Tỉnh) 18-08-2014
87 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 16-08-2014
88 Giám Sát Kinh Doanh (Tphcm/ Đồng Nai - Vũng Tàu/ Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu) 16-08-2014
89 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 15-08-2014
90 Cần Tuyển Trình Dược Viên Các Tỉnh Miền Tây 15-08-2014
91 Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Cà Mau/ Bạc Liêu/ Sóc Trăng) 15-08-2014
92 Nhân Viên Thu Hồi Nợ (Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An, Huế) 04-08-2014
93 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 04-08-2014
94 Tuyển Nhân Viên Giao Nhận Tại Cần Thơ 04-08-2014
95 Nhân Viên Điều Tra - Sóc Trăng, Trà Vinh 04-08-2014
96 Tuyển Gấp Giám Đốc Kinh Doanh 04-08-2014
97 Tdv Otc Miền Tây/ Kinh Doanh/ Bán Hàng 04-08-2014
98 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 27-07-2014
99 Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch 23-07-2014
100 Tuyển Gấp 30 Nhân Viên Kinh Doanh Thuỷ Sản 23-07-2014

Việc làm - Tuyển dụng nhân sự mới nhất

Tuyển Tài Xế Xe Container

Công ty Cổ phần Mai Thành Vị trí: Tuyển Tài Xế Xe Container Số lượng tuyển: 2 Ngành nghề: Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường Tài xế/Lái xe/Giao nhận Tính chất công việc: Giờ hành chính Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh Mô tả: -...

Tuyển Kinh Doanh (Ngành Cơ Khí) Lương Cao

Công ty TNHH SX TM KT Công nghệ 2T Vị trí: Tuyển Kinh Doanh (Ngành Cơ Khí) Lương Cao Số lượng tuyển: 3 Ngành nghề: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Quảng cáo/Marketing/PR Trang thiết bị công nghiệp Tính chất...

Tuyển Gấp Nhân Viên Thủ Kho

Công ty TNHH SX TM KT Công nghệ 2T Vị trí: Tuyển Gấp Nhân Viên Thủ Kho Số lượng tuyển: 3 Ngành nghề: Hành chính/Thư ký Kho vận/Vật tư Tài chính/Kế toán/Kiểm toán Tính chất công việc: Giờ hành chính Tỉnh/Thành...

Bảo Vệ -Nam/Nữ:5,8 ->6,8 Triệu Bao Ăn Ở Có Bảo Hiểm, Lương Tháng 13, Được Làm Gần Nhà (Làm Ở…

Công ty TNHH DV bảo vệ Bảo Thiên Long Vị trí: Bảo Vệ -Nam/Nữ:5,8 ->6,8 Triệu Bao Ăn Ở Có Bảo Hiểm, Lương Tháng 13, Được Làm Gần Nhà (Làm Ở Siêu...

Bảo Vệ Siêu Thị

Tập đoàn Bảo vệ Thiên Long Security Vị trí: Bảo Vệ Siêu Thị Số lượng tuyển: 500 Ngành nghề: Bán hàng Tư vấn bảo hiểm Báo chí/Biên tập viên Tính chất công việc: Giờ hành chính Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh Bà Rịa-Vũng...

Phục Vụ Nhà Hàng,cafe

Công ty TM-DV-VL Hương Việt Vị trí: Phục Vụ Nhà Hàng,cafe Số lượng tuyển: 15 Ngành nghề: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Lao động phổ thông Phục vụ/Tạp vụ/Giúp việc Tính chất công việc: Giờ hành chính Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh Bình Dương Cần...

Quản Lý Pg Tỉnh Miền Đông, Miền Tây

Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO (ECO Pharma JSC) Vị trí: Quản Lý Pg Tỉnh Miền Đông, Miền Tây Số lượng tuyển: 2 Ngành nghề: Quản lý điều hành PG/PB/Lễ tân Tính chất công việc: Giờ hành chính Tỉnh/Thành...

Giao Hàng Điện Lạnh

Công ty TM-DV-VL Hương Việt Vị trí: Giao Hàng Điện Lạnh Số lượng tuyển: 15 Ngành nghề: Lao động phổ thông Tài xế/Lái xe/Giao nhận Tính chất công việc: Giờ hành chính Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh Bình Dương Cần Thơ Đồng Nai Toàn quốc Mô...

Nhân Viên Bán Shop Thời Trang

Công ty TM-DV-VL Hương Việt Vị trí: Nhân Viên Bán Shop Thời Trang Số lượng tuyển: 10 Ngành nghề: Bán hàng Lao động phổ thông Phục vụ/Tạp vụ/Giúp việc Tính chất công việc: Giờ hành chính Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh Bình Dương Cần...

Phụ May Gấp Quần Áo

Công ty TM-DV-VL Hương Việt Vị trí: Phụ May Gấp Quần Áo Số lượng tuyển: 20 Ngành nghề: Dệt may Lao động phổ thông Tính chất công việc: Giờ hành chính Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh Bình Dương Cần Thơ Đồng Nai Mô tả: -Công ty...

Kỹ Thuật Giỏi Về Hệ Thống Pccc

Công ty TNHH Công nghệ Điện Tử Thiện Khiêm Vị trí: Kỹ Thuật Giỏi Về Hệ Thống Pccc Số lượng tuyển: 5 Ngành nghề: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Tính chất công việc: Giờ hành chính Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí...

Nhân Viên Kỹ Thuật Và Thợ Phụ

Công ty TNHH Công nghệ Điện Tử Thiện Khiêm Vị trí: Nhân Viên Kỹ Thuật Và Thợ Phụ Số lượng tuyển: 15 Ngành nghề: Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng Lao động phổ thông Sản xuất/Vận hành sản xuất Tính...

Tuyển Lái Xe. Xe Mới, Lương Cao, Nhận Việc Ngay. Hotline 0936.43.62.62

Taxi group - Hà Nội Vị trí: Tuyển Lái Xe. Xe Mới, Lương Cao, Nhận Việc Ngay. Hotline 0936.43.62.62 Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường Nhân sự Tài xế/Lái xe/Giao nhận Tính chất công...

Nhân Viên Bảo Vệ Ngân Hàng Á Châu (Chi Nhánh Kiên Giang)

Công ty CP Phát triển VÀ Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Á Châu Vị trí: Nhân Viên Bảo Vệ Ngân Hàng Á Châu (Chi Nhánh Kiên Giang) Số lượng tuyển: 1 Ngành nghề: Bảo vệ/Vệ sĩ/An...

Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm

TRẦN PHAN FOODS Vị trí: Giám Sát Bán Hàng Ngành Thực Phẩm Số lượng tuyển: 5 Ngành nghề: Bán hàng Kinh doanh Quản lý điều hành Tính chất công việc: Việc làm thu nhập cao Tỉnh/Thành phố: TP.Hồ Chí Minh Bình Dương Bình Thuận Mô...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIỆC VÀNG Vị trí: Cần Gấp ! ! ! Nam Nữ Thiết Kế In Ấn Lịch Số lượng tuyển: 50 Ngành nghề: Lao động phổ thông Khu chế xuất/Khu công...

Quảng cáo doanh nghiệp

Đọc truyện teen Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu prc

Đọc truyện teen Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu prc

Truyện teen Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu  là một truyện thu hút đông đảo bạn đọc theo dõi, quan tâm và ủng hộ ngay từ khi vừa ra...

Đọc truyện Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Đọc truyện Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Truyện ngôn tình  Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm là một truyện thu hút đông đảo bạn đọc theo dõi, quan tâm và ủng hộ ngay từ...

Trò chơi Cá Lớn Nuốt Cá Bé 7 – phiên bản mởi của game văn phòng kinh điển

Trò chơi Cá Lớn Nuốt Cá Bé 7 – phiên bản mởi của game văn phòng kinh điển

Chơi game Cá Lớn Nuốt Cá Bé online bạn sẽ được tham gia vào những màn game cực kì hấp dẫn và thú vị cùng chú cá bé nhỏ và...

Đọc truyện ngôn tình Khế Ước Hôn Quân

Đọc truyện ngôn tình Khế Ước Hôn Quân

Truyện ngôn tình  Khế Ước Hôn Quân là một truyện thu hút đông đảo bạn đọc theo dõi, quan tâm và ủng hộ ngay từ khi vừa ra mắt. Truyện...

Đọc truyện công tử điên khùng full

Đọc truyện công tử điên khùng full

Truyện công tử điên khùng là một trong những tác phẩm thuộc thể loại truyện võng du có xen lẫn yếu tố truyện xuyên không của tác giả Ta Là...

Đọc truyện tiên hiệp – Mịch Tiên Lộ của Hà Bất Ngữ

Đọc truyện tiên hiệp – Mịch Tiên Lộ của Hà Bất Ngữ

Bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân và nguồn gốc của nó. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Quá khứ, hiện tại, và tương lai. Tất cả đều...

Chơi game Ninja – Chiến binh Ninja với thân pháp xuất quỷ nhập thần

Chơi game Ninja – Chiến binh Ninja với thân pháp xuất quỷ nhập thần

Ninja là một trong những chiến binh xuất sắc trong xã hội Nhật Bản thời xưa, đã tạo nên những truyền thuyết, huyền thoại làm cho thế giới bây giờ...

Đọc truyện teen mới – Quán cà phê XY

Đọc truyện teen mới – Quán cà phê XY

Tuy không phải là hủ nữ nhưng thật sự phải nói truyện Quán cà phê XY rất hay. Nhiều câu văn gắn gọn, súc tích nhưng đầy hài hước. Lối...

Chơi game Chú Khỉ Buồn 2 – Game vui miễn phí nội dung hay dành cho bạn

Chơi game Chú Khỉ Buồn 2 – Game vui miễn phí nội dung hay dành cho bạn

Nhân vật chú khỉ độc đáo trong loạt trò chơi online Chú Khỉ Buồn đã nhận được sự thích thú và quan tâm của rất nhiều bạn trẻ bởi sự...

Trò chơi Ninjago Tiếp Chiến – game bắn súng hay với nhân vật ninja lego

Trò chơi Ninjago Tiếp Chiến – game bắn súng hay với nhân vật ninja lego

Trò chơi Ninjago Tiếp Chiến – Ninjago Samurai Mech là một trò chơi đã cuốn hút rất nhiều người chơi, đặc biệt là trẻ nhỏ vốn rất đam mê về...

Web điện thoại hay

Bảng giá iPhone - Mua iPad 4 giá rẻ - Chuyên iPad mini mới hàng Apple - Cung cấp dien thoai iPhone 4s - Cửa hàng bán iPhone 4 giá tốt - iPhone 3GS chính hãng. Nhanh!

Du lịch

Tham quan và mua sắm tại chợ đêm Hạ Long

Tham quan và mua sắm tại chợ đêm Hạ Long

  Nằm bên bờ biển Bãi Cháy xinh đẹp, phía trên là công viên giải trí quốc tế Hoàng Gia, dưới là bến phà cũ, có cầu Bãi Cháy bắc qua...

Cảng Vân Đồn Hạ Long

Cảng Vân Đồn Hạ Long

Vân Đồn là cảng ngoại thương đầu tiên ở nước ta. Vân Đồn thuộc quẩn đảo Vân Hải, ngày nay thuộc huyện Vân Đồn, nằm ở phía đông nam vịnh...

Tham quan thác hang Cọp ở Đà Lạt

Tham quan thác hang Cọp ở Đà Lạt

  Thác Hang Cọp cách thành phố Đà Lạt 15 km về hướng Đông, thuộc ấp Túy Sơn, xã Xuân Thọ. Thác nằm giữa khu rừng thông với diện tích 308...

Bãi biển Phạm Văn Đồng – Nơi tắm biển lý tưởng tại Đà Nẵng

Bãi biển Phạm Văn Đồng – Nơi tắm biển lý tưởng tại Đà Nẵng

  Bãi tắm Phạm Văn Đồng - thuộc quận Sơn Trà - Đà Nẵng, nằm cuối đường Phạm Văn Đồng, đây là một bãi tắm công công được đầu tư nâng cấp tốt....

Làng văn hóa dân tộc Noong Nooch Thái Lan

Làng văn hóa dân tộc Noong Nooch Thái Lan

Làng văn hóa dân tộc Nong Nooch Thái Lan đặt trong một 2,4km2, là điểm đến lí tưởng cho chuyến du lịch Thái Lan 5 ngày 4 đêm. Toàn bộ...

Hài hước

Chuyện của những anh chàng 'mê' rượu

Chuyện của những anh chàng 'mê' rượu

Chuyện của những anh chàng 'mê' rượu Thứ Hai, 10/12/2012, 14:00 GMT+7 Ai đang láy xe ? Hai người say rượu nói với nhau: “Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết...

Dụ dỗ cũng cần có...đẳng cấp !

Dụ dỗ cũng cần có...đẳng cấp !

Dụ dỗ cũng cần có...đẳng cấp ! Thứ Sáu, 07/12/2012, 16:22 GMT+7 Bố đang nằm ngắm trần nhà, mông lung... Con Gái yêu chạy đến nằm cạnh.Con Gái : Bố ơi, con...

Ai hơn ai ?

Ai hơn ai ?

Ai hơn ai ? Thứ Năm, 06/12/2012, 16:29 GMT+7 Chịu đựng mùi hôi Có ba người thi xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất:-Người thứ nhất: vào chuồng heo được...

Bí mật của ..bí kíp

Bí mật của ..bí kíp

Bí mật của ..bí kíp Thứ Tư, 05/12/2012, 15:47 GMT+7 Có 1 anh chàng nọ làm nghề đốn củi trong rừng sâu. Một hôm trên đường vào rừng anh ta tình cờ...

Khi trẻ em trả lời

Khi trẻ em trả lời

Khi trẻ em trả lời Thứ Ba, 04/12/2012, 15:02 GMT+7  Vova là một cậu bé tinh nghịch. Cậu luôn khiến cô giáo  mình phải "đỏ mặt" tức giận sau mỗi lần cậu...